เยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน (ไทยแลนด์)


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ฝ่ายขายบริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้พาเจ้าหน้าที่ SAVE DRUG เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน (ไทยแลนด์) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย