แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่


เข็มฉีดยา/วัคซีน ชนิด LDS (Low Dead Space) ใช้งานกับกระบอกฉีดยาปกติ สามารถลดปริมาณคงค้างของยาบริเวณปลายกระบอกฉีดทำให้สามารถเพิ่มจำนวน dose ของยา/วัคซีนได้มากขึ้น 10 % เช่นวัคซีน Astra Zeneca ปกติ 1 ขวด สามารถฉีดวัคซีนได้ 10 dose แต่ถ้าใช้ LDS Syringe จะทำให้ฉีดวัคซีน AZ ได้ 11 dose ต่อขวด 
ใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์