อบรมวิธีการใช้งานเครื่อง mini-iSED


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คุณมนัส ไชยวรรณะ Preduct Specialist อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้ทำการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่อง mini – iSED ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.อินทรารัตน์ รามอินทรา