การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 “การควบคุมคุณภาพสำหรับ ESRtesting”